Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Hans van Loon
Dossiers » Pesynthius van Koptos

Pesynthius van Koptos

De Egyptische monnik en bisschop Pesynthius van Koptos (ca. 549-632) leefde aan de vooravond van de Arabische verovering en vertegenwoordigde de ‘monofysitische’, oftewel anti-chalcedonische, kerk, de voorloper van de huidige Koptisch-Orthodoxe Kerk. Hoewel de stad Koptos (Kebt; het huidige Qift, ten noorden van Luxor) de eigenlijke bisschopszetel was, bleef Pesynthius in het Klooster van Tsenti (bij Naqada, ten noordwesten van Luxor) wonen. In 619, toen de Perzen Egypte binnenvielen, zou hij met zijn leerling naar westelijk Thebe (ten westen van Luxor) zijn gevlucht en daar zijn ondergedoken. Inderdaad hebben archeologen daar bij een kluizenaarsnederzetting, het zogenoemde ‘Klooster van Epiphanius’, Koptische documenten ontdekt, waarvan er een aantal aan deze bisschop geadresseerd is. Blijkbaar heeft hij vanuit deze verblijfplaats, die buiten zijn bisdom lag, door middel van brieven zijn eigen bisdom bestuurd.

Pesynthius wordt geprezen om zijn spiritualiteit, helderziendheid, liefdadigheid en welsprekendheid. De Koptisch-Orthodoxe Kerk herdenkt hem op 13 Abib (7 juli).

Lees verder »