Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Esther Raaijmakers
Dossiers » Pinksterbeweging

Pinksterbeweging

Mensen die hun handen opheffen om God te aanbidden, een predikant die vurig ‘amen’ roept, eigentijdse muziek en gemeenteleden die in klanktaal spreken. Het zijn beelden die menigeen met de pinksterbeweging associeert.
Na de rooms-katholieke kerk is de pinksterbeweging wereldwijd de grootste stroming met circa 600 miljoen aanhangers. De stroming is meer dan honderd jaar oud en legt de nadruk op de werking van de Heilige Geest. Overal ter wereld komt de pinksterbeweging voor.

Hoewel het christendom in Europa tanende is, groeit de pinksterbeweging sterk in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. De pinksterbeweging heeft het christendom een ander gezicht gegeven. Het christendom was aanvankelijk vooral een blanke godsdienst, maar met de opkomst van de pinksterbeweging is de grote meerderheid van het christendom tegenwoordig niet-blank.

De pinksterbeweging bestaat uit een veelvoud van kerken en bewegingen. Het is eerder een beweging dan een kerk, omdat het binnen diverse groeperingen voorkomt. Uit de pinksterbeweging zijn echter wel pinkstergemeenten (pinkstergelovigen noemen hun kerk ‘gemeente’) voortgekomen en er is een bepaalde traditievorming ontstaan. De pinksterbeweging is dynamisch en er ontstaan voortdurend nieuwe bewegingen.
Lees verder »