Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Liuwe Westra
Dossiers » Priscillianisme

Priscillianisme

Het priscillianisme figureert al sinds de veroordeling en executie van Priscillianus op de lijst van door de Oude Kerk veroordeelde dwalingen. Het is echter de vraag of er ooit daadwerkelijk sprake is geweest van een georganiseerde beweging of een welomschreven geestelijke stroming. Moderne geleerden ontkennen niet, dat er rondom Priscillianus een bepaalde beweging is geweest, maar het is moeilijk, zo niet onmogelijk, aan te wijzen waarin deze afweek van de rest van de kerk. Ook na zijn dood heeft de figuur van Prisicllianus nog de nodige tongen en pennen in beroering gebracht, maar daarbij ging het niet zozeer om diens standpunten als wel om de vraag of zijn veroordelingen en vooral zijn executie terecht waren geweest of niet.


Lees verder »