Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Alexis Szejnoga
Dossiers » Tobit, het boek

Tobit, het boek

Tobit
__
Het Bijbelboek Tobit behoort tot de zogenaamde deuterocanonieke of apocriefe geschriften. Het is niet opgenomen in de Hebreeuwse bijbel, de Tanakh, maar wel in de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuagint. Binnen de katholieke en orthodox christelijke tradities wordt het boek als deuterocanoniek aangeduid (wat letterlijk ‘behorend tot de tweede canon’ betekent in het Latijn) maar voor Protestanten is het boek apocrief (wat letterlijk ‘verborgen’ betekent in het Grieks) en dus niet canoniek.

Inhoudelijk verhaalt dit geschrift over Tobit en zijn zoon Tobias. Ook is er een rol weggelegd voor Rafaël, een engel van de HEER, die Tobias beschermt tijdens een tocht om een geleende som geld te innen en Sara bevrijdt uit de macht van Asmodeus, een boze geest. Het boek eindigt met een lofbede en toespraak van Tobit op zijn sterfbed, waarna Tobias hem ter aarde legt.

Lees verder »