Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Alexis Szejnoga
Dossiers » Hooglied, het boek » boeken (over) » Hij kusse mij met de kus van zijn mond

Hij kusse mij met de kus van zijn mond

Bernardus van Clairvaux, Hij kusse mij met de kus van zijn mond: preken 1-9 over het Hooglied, Kampen 1999, 119p.
In negen preken, gehouden om de ochtendlijke gebedsperiode af te sluiten, alvorens de monniken aan hun werk gingen, geeft de abt Bernardus van Clairvaux de etappes aan van het geestelijk leven die kunnen leiden tot mystieke ervaringen. Zich baserend op een tekst uit het bijbelboek Hooglied worden die etappes aangeduid met verschillende soorten kussen: de voetkus die boetvaardigheid symboliseert, de handkus de poging tot het verwerven van deugden en de mondkus die de weg naar de aanschouwing kan openen. Onder kus moeten we verstaan de uiting van Gods liefde voor de mens (man en vrouw) en soms voor de gelovige gemeenschap. St. Bernard is met een aantal jonge edelen in het klooster gegaan, maar stichtte een nog strengere orde, de cisterciënzers. Hij was in de Middeleeuwen een invloedrijke figuur, zowel kerkelijk als wereldlijk. In deze preken spreekt hij in de trant van de grote kerkvaders, toont een verbluffende kennis van de bijbel die hij bijna zwierig hanteert en creëert zo een aangename stijl. Opmerkelijk is dat hij God zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen toekent. Hij preekt voor kloosterlingen, priester en leek, maar andere gelovigen kunnen ook nut van dit werk hebben. De omslag is simpel, beige met rode omlijsting en rode en zwarte belettering.

Bron: Drs. W.F. van Olffen [biblion recensie]
Externe link: Bestel hier het boek op Bol.com.