Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Alexis Szejnoga
Dossiers » Lucas, het evangelie volgens

Lucas, het evangelie volgens

Evangelie volgens LucasHet evangelie volgens Lucas behoort tot de zogenaamde synoptische evangeliën. Van de 1151 verzen zijn er slechts 544 uniek; de overige verzen worden gedeeld met het evangelie volgens Marcus, het evangelie volgens Matteüs, of beiden. Een verklaring hiervoor biedt de 'twee bronnen' theorie die ervan uitgaat dat zowel het evangelie volgens Matteüs als het evangelie volgens Lucas zijn gebaseerd op het evangelie volgens Marcus en een tweede, tot op heden onbekende bron, die Q wordt genoemd (naar het Duitse Quelle). Kenmerkend voor het evangelie volgens Lucas is de aandacht voor de geboorte van Jezus, het belang van armen, vrouwen en de Heilige Geest, en de tekstuele overlap met de brieven van Paulus. Tevens is men tegenwoordig van mening dat het evangelie volgens Lucas en de Handelingen van de apostelen van de hand van dezelfde auteur zijn en dat deze werken eerder als een eenheid dan als twee afzonderlijke werken moeten worden gezien. Men spreekt in deze context dan ook van het 'Lucaanse dubbelwerk'. Lees verder »