Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Liuwe Westra
Dossiers » Augustinus van Hippo: preken

Augustinus van Hippo: preken

In 392 begint Augustinus’ loopbaan als predikant. Hij preekt dan als priester in opdracht van zijn bisschop Valerius. Augustinus preekte de gehele periode van de bijna veertig jaar waarin hij theologisch actief was, beginnend in 392 – kort na zijn priesterwijding in 390/391 – tot vlak voor zijn dood in 430. Zijn vriend, confrater en biograaf Possidius getuigt hiervan en wijst erop dat Augustinus reeds als priester veel volk trok met zijn preken, en later ook als bisschop, zowel in zijn eigen bisschopsstad Hippo als op andere plaatsen waar hij predikte. Possidius zegt ook dat Augustinus’ onmiddellijke omgeving meer voordeel haalde uit zijn preken dan uit zijn geschriften.
Lees verder »