Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Hans van Loon
Dossiers » Pachomius

Pachomius

Pachomius_(ca. 292-348) is een van de belangrijkste kloostervaders en heiligen van de Koptisch-Orthodoxe Kerk. In Egypte stichtte hij de eerste echte kloosters, waarin de monniken samenleefden, baden en werkten volgens voorschriften die bekend staan als de Regel van Pachomius. Belangrijke idealen waren eensgezindheid, dienstbaarheid en de collectieve verantwoordelijkheid voor elkaars spirituele ontwikkeling. In 404 heeft Hieronymus een compilatie van deze voorschriften in het Latijn vertaald, waarna het gemeenschappelijke kloosterleven ook in het westen navolging vond. In feite was de Regel de inspiratiebron voor de Regel van Benedictus van Nursia. Zijn Leven, dat in meerdere talen vertaald is, presenteert Pachomius als een wijze leermeester die rekening hield met wat mensen aankonden. Er worden Koptische brieven aan hem toegeschreven. Pachomius wordt in de Koptisch-Orthodoxe Kerk herdacht op 14 Bashons (9 mei), in de Rooms-Katholieke Kerk op 14 mei en in de Oosters-Orthodoxe Kerk en bij de benedictijnen op 15 mei.

Lees verder »